Logo UMNO

Logo UMNO

UMNO_logo_baru

Erti logo UMNO ini adalah daripada ringkasan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Dalam setiap huruf diberi makna berikut:

Pa – Pertubuhan

Kaf – Kebangsaan

Mim – Melayu

Ba-ra – Bersatu

Huruf ini disusun secara vertical (dari atas ke bawah) dan digrafik secara simitrikal.